Monthly Archives: Tháng Mười Hai 2019

Khóa học điều hành tour thực tế tại Hà Đông

Ngày nay, du lịch đang là một ngành được rất nhiều bạn trẻ yêu thích với môi trường làm việc mở, năng động và sáng tạo. Nhưng tình trạng chung hiện nay mà các nhà tuyển dụng thường nhận thấy như: Rất nhiều các bạn sinh viên sau khi học xong đi làm và áp […]

Khóa học điều hành tour thực tế tại Thanh Xuân

Ngày nay, du lịch đang là một ngành được rất nhiều bạn trẻ yêu thích với môi trường làm việc mở, năng động và sáng tạo. Nhưng tình trạng chung hiện nay mà các nhà tuyển dụng thường nhận thấy như: Rất nhiều các bạn sinh viên sau khi học xong đi làm và áp […]

Khóa học điều hành tour thực tế tại Cầu Giấy

Ngày nay, du lịch đang là một ngành được rất nhiều bạn trẻ yêu thích với môi trường làm việc mở, năng động và sáng tạo. Nhưng tình trạng chung hiện nay mà các nhà tuyển dụng thường nhận thấy như: Rất nhiều các bạn sinh viên sau khi học xong đi làm và áp […]

Khóa học điều hành tour thực tế tại Mỹ Đình

Ngày nay, du lịch đang là một ngành được rất nhiều bạn trẻ yêu thích với môi trường làm việc mở, năng động và sáng tạo. Nhưng tình trạng chung hiện nay mà các nhà tuyển dụng thường nhận thấy như: Rất nhiều các bạn sinh viên sau khi học xong đi làm và áp […]

Khóa học Sale chuyên ngành du lịch tại Hà Nội

Du lịch đang là một ngành được rất nhiều bạn trẻ yêu thích với môi trường làm việc mở, năng động và sáng tạo. Bạn yêu thích công việc kinh doanh? Bạn muốn trở thành một nhân viên Sale tour giỏi ? Bạn có kinh nghiệm Sale nhưng lại không biết áp dụng cho ngành […]

Khóa học nghiệp vụ hướng dẫn viên ngắn hạn tại Hà Nội

Du lịch đang là một ngành được rất nhiều bạn trẻ yêu thích với môi trường làm việc mở, năng động và sáng tạo. Và không ít bạn trẻ hiện nay rất yêu thích công việc hướng dẫn viên du lịch – một công việc đòi hỏi ở bạn sự năng động, nhanh nhẹn, ưa […]

Khóa học điều hành tour thực tế tại Hà Nội

Ngày nay, du lịch đang là một ngành được rất nhiều bạn trẻ yêu thích với môi trường làm việc mở, năng động và sáng tạo. Nhưng tình trạng chung hiện nay mà các nhà tuyển dụng thường nhận thấy như: Rất nhiều các bạn sinh viên sau khi học xong đi làm và áp […]